spacer

Eduardo Tojetti
(1851-1930)
spacer
Oriental Village - Midwinter Fair, S.F.
spacer
"Oriental Village - Midwinter Fair, San Francisco" 1894
Oil on canvas
12 x 15 inches